Regulamin

 

Regulamin hermes-bhp.eu

 1. Sprzedającym jest firma Hermes Kuśpiel Michał. z siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Zabrzańska 4, NIP 664-161-40-41 , zwana dalej hermes-bhp.eu.

 2. Wszystkie ceny podane na stronie www.hermes-bhp.eu. są cenami brutto (zawierają podatek Vat) (oznaczenie: Cena) oraz w cenach netto (oznaczenie: cena netto) w polskich złotych

 3. Hermes-bhp.eu. zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów i usług znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień już przyjętych do realizacji.

 4. Wszystkie produkty oferowane na stronie www.hermes-bhp.eu. są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.

 5. Oferta prezentowana na stronie www.hermes-bhp.eu. nie jest faktycznym stanem magazynowym hermes-bhp.eu.

 6. Zamówienia można składać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu za pośrednictwem sklepu internetowego www.hermes-bhp.eu., pocztą elektroniczną oraz telefonicznie w godzinach pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00. Zamówienia można także składać za pomocą poczty tradycyjnej.

 7. Poprzez złożenie zamówienia należy rozumieć poprawne wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronie www.hermes-bhp.eu.

 8. Przyjęcie zamówienia jest potwierdzane w ciągu 24h od jego złożenia (za wyjątkiem dni wolnych od pracy gdzie potwierdzenie wysyłane jest na najbliższy dzień roboczy do godziny 12:00) poprzez e-mail. biuro@hermes-bhp.eu. dopuszcza możliwość potwierdzenia przyjęcia zamówienia bezpośrednio z zamawiającym drogą telefoniczną.

 9. Hermes-bhp.eu zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny

 10. W przypadku braku towaru na magazynie hermes-bhp.eu, zastrzega sobie prawo do wyznaczenia nowego terminu, zmiany lub anulowania zamówienia po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym.

 11. Hermes-bhp.eu. zastrzega sobie prawo do realizacji zamówień niekompletnych spowodowanych brakiem na stanie magazynowym po wcześniejszym uzgodnieniu z zamawiającym

 12. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon oraz przy produktach z numerem seryjnym także karta gwarancyjna, dołączana do przesyłki.

 13. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Podstawą realizacji gwarancji jest przedstawienie oryginału karty gwarancyjnej i kserokopii faktury VAT lub paragonu.

 14. Klient odbierając przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia jej zgodności z zamówieniem. Potwierdzając odbiór Kupujący uzyskuje prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem sprzętu.

 15. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać protokół uszkodzenia. Protokół szkody jest niezbędny do roszczeń wobec przewoźnika (firmy kurierskiej)

 16. Zgodnie z obowiązującym Prawem Przewozowym Klient, który zauważył uszkodzenie przesyłki po odjeździe kuriera może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej. Przewoźnik ma obowiązek przysłać kuriera na miejsce dostawy w przeciągu 7 dni od daty doręczenia przesyłki w celu spisania protokołu uszkodzenia. Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę oraz bez fabrycznego opakowania reklamowanego towaru.

 17. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z poz. zm.), kupujący ma prawo odstąpić od umowy zakupu w terminie 10 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając pismo o odstąpieniu od umowy na adres hermes-bhp.eu. Warunkiem zwrotu jest odesłanie towaru nie noszącego śladów użytkowania, w oryginalnych opakowaniach, z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.

 18. W przypadku zwrotu towaru klient płaci za jego transport zarówno do klienta i z powrotem do hermes-bhp.eu. według standardowych opłat za transport.

 19. Na odstępującym od umowy spoczywa obowiązek dostarczenia towaru wraz z kopią odstąpienia od umowy do siedziby hermes-bhp.eu. w terminie do 14 dni od wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi Kupujący. Pieniądze za nieuszkodzony zwrócony towar są zwracane przelewem na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni.

 20. Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez hermes-bhp.eu danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz jej późniejsze zmiany.

 21. Klient, który zaloguje się lub złoży zamówienie w serwisie hermes-bhp.eu. wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości, ofert i artykułów informacyjnych od hermes-bhp.eu.

 22. Przeglądając ofertę, składając zamówienie, szukając informacji w sklepie internetowym hermes-bhp.eu akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 23. Hermes-bhp.eu. zastrzega sobie iż produkty w rzeczywistości mogą się nieznacznie różnić od prezentowanych zdjęć

 24. Hermes-bhp.eu. zastrzega sobie wszelkie prawa do kopiowanie tekstów i zdjęć.

 25. W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.